/ 8 نظر / 12 بازدید
khaterangi

Find a guy who calls you beautiful instead of hot به دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت زیبا خطاب کند نه به خاطر جذابیتهای ظاهریت Who calls you back when you hang up on him کسی که دوباره با تو تماس بگیرد حتی وقتی تلفنهایش را قطع می کنی who will stay awake just to watch you sleep کسی که بیدار خواهد ماند تا سیمای تو را در هنگام خواب نظاره کند wait for the guy who kisses your forehead در انتظار کسی باش که مایل باشد پیشانی تو را ببوسد[حمایتگر تو باشد]....(ازمطالب آموزشگاه عاشقانه) سلام وبلاگ زیبایی دارید،امیدوارم درادامه نیزموفق باشید. ازشمادعوت می کنم تاازبزرگترین وبسایت عاشقانه دیدن فرمایید. هرآنچه ازعاشقانه هامی خواهیددرخط رنگی.آی آرباپیج رنک1 وبسایتی باآپدیت روزانه(هرروزیک مطلب جدیدراازمابخواهید) به امیددیداردرkhaterangi.ir

ارمیتا

چون گفتی هر کی عاشقشه نظر بده منم بهت نظر میدمممم

ارمیتا

وبت خیلی خوشملهههههههههههههه[قلب]